De kraai van Johan Boonstra
icon_played Created with Sketch. 0

Johan Boonstra fan Balk hat in hiel bysûndere freon. Dy wachtet moarns betiid al op Johan of komt as Johan him ropt. Mar feitlik moat er fuort, want net alle minsken binne bliid mei him. Dus tja...wat moat Johan no mei syn kraai.

icon_wave Created with Sketch.